En traditionell maskdans i byn Tireli i Dogonlandet
En traditionell maskdans i byn Tireli i Dogonlandet
När min reskamrat Marianne och jag på vår Mali-resa kom till Dogonlandet gjorde vi oss genast hemmastadda i byn Tireli och tog oss en första titt i byn. Där kom vi till byrådets hus toguna vilket betyder ”ordens hus” och som används endast av män. Det står alltid i dogonbyarnas norra del och består av åtta oftast skulpterade träpålar. Det tjocka och platta halmtaket är avsiktligt lågt så att männen tvingas diskutera lugnt, för om de reser sig i vrede eller av iver, slår de huvudet i taket.
Den viktigaste kunskapen som förs vidare är dogonernas kosmologi som styr dogonfolkets dagliga liv, inte minst i utövandet av olika riter och kulthandlingar. Men även i mindre detaljer som deras små öron- eller näspärlor och andra smycken som dogonkvinnorna bär, fastän de attraherar män, har de också en religiös och symbolisk innebörd som härleds till deras skapelsemyt och då särskilt färgvalen. Detsamma gäller klädedräkten, både hos män och hos kvinnor. Eftersom dogonerna inte har skriftliga traditioner förs all kunskap vidare i muntliga traditioner. Detta system tillåter naturligtvis några avvikande variationer i regionen.
Dogonernas myter. Text och bild: Tarja Salmi-Jacobson Läs mer
https://www.keketop.com/artikkelit/dogonmyten.pdf